home » SOM AQUÍ PER MILLORAR LES NOSTRES VIDES (2021) / en associació amb Vulnus - Arts vives i recerca.

SOM AQUÍ PER MILLORAR LES NOSTRES VIDES (2021) / en associació amb Vulnus - Arts vives i recerca.


aquí podeu visionar el pla seqüència resultat del procés educatiu: 

SOM AQUÍ PER MILLORAR LES NOSTRES VIDES - YouTube
 
Una activitat educativa coordinada per Vulnus Arts Vives i Recerca / Marta Galán Sala. Produïda pel Festival Grec de Barcelona i els equips de El Born / Centre de Cultura i Memòria i programa BornLab. 

Filmació d’un pla seqüència / lip Dub al jaciment del CCBorn amb un grup de joves que han migrat sols a Catalunya i que actualment es formen a la Fundació Comtal. 

 

SOM AQUÍ PER MILLORAR LES NOSTRES VIDES és una activitat educativa i d'arts en viu al voltant de la idea d'anhel de futur.

Per a aquest nou procés educatiu amb els Joves de la Fundació Comtal proposem la posada en acció, en escena i en context d´aquests relats de futur. Ho farem a partir de la pràctica de diferents exercicis que ens permetran encarnar aquests relats. Encarnar en el sentit de corporitzar, fer-los cos. Passar-los pel cos i ser capaços d´enunciar-los i dotar-los d´una corporalitat que, com a text escrit, encara no tenen. Per arribar a aquest estat d’encarnació del text, es faran diferents dinàmiques fonamentades en la pràctica performativa amb l´objectiu de fer emergir la singularitat de cada participant i treballarem l’apoderament a partir de la pròpia història de vida, les identitats no homogènies o subalternes i els cossos no normatius i no disciplinats.

Ens proposem definir entre totes, de manera col·laborativa, un recorregut pel jaciment del 1700 que pugui donar compte de la seva situació passada, la present i la futura a partir de diferents accions que es dissenyin durant el recorregut del jaciment i que vincularan el seu desig de pertanyer a la ciutat, el seus orígens, etc. amb el que “narran” les pedres i els objectes trobats al jaciment. Històries de guerres, de setges, de tractats comercials amb colònies d´ultramar, de colons i d´expolis colonials, de negació de drets, etc...  

Es treballa a partir de les idees següents:

L'anhel de futur de joves que han migrat recentment a la ciutat de Barcelona.

L'anhel de futur de ser ciutadà i la idea de pertinnça, un estatus que atorga drets i deures.

El ciutadà ideal com a imatge que fa part de l'imaginari dels joves performers.

L'accés a la ciutadania que permet tota una sèrie de privilegis que tenen el seu origen ja antic i passat i que té a veure amb el legat del colonialisme.

Proposem doncs un workshop amb els joves migrats i les performers de VULNUS, que culminarà amb una obertura del procés al públic en format performance: El públic podrà compartir la gravació en directe d’un únic pla seqüència (referència avantguardista a Alexander Sokúrov – L’arca Russa i en la contemporaneïtat a la tècnica del Lip Dub) que posi en relació el treball prospectiu amb els joves, el seu desig de pertànyer, les seves projeccions futures. El públic podrà, de forma presencial,  participar d’aquesta experiència amb  les històries en veu pròpia entorn de la qüestió de la migració, però també en un segon temps es farà difusió del format audiovisual.

L’acció, amb la presència del públic, es desenvolupa en el decorat dels jaciments del CC Born, on l’espai de memòria es converteix en un espai de diàleg amb els joves migrants.

ANTECEDENTS del projecte educatiu que proposem pel FESTIVAL GREC_

Aquest projecte reprèn el treball comunitari iniciat durant els laboratoris artístics amb els joves que van tenir lloc en el marc del projecte Forasters vindran, coproduït pel Teatre Lliure, Mousike / Susanna Barranco i Marta Galán Sala / TRANSlab. en col·laboració amb CCBorn i BornLab / Transductores. 

Entre setembre i desembre de 2020 s’inicia un procés de recerca artística comunitària amb un grup de joves tutelats que han arribat recentment a Barcelona procedents de diferents països de l´Àfrica i que actualment es formen al programa “Construeix-te” de la Fundació Comtal. Amb ells es treballa la creació d´un imaginari futurible a partir del que vàrem anomenar “arqueologies prospectives de futur”. Així varen néixer diferents creacions col·laboratives (plàstiques, literàries, musicals, performatives...)  que ara volem posar en relació amb les produccions, memòries i imaginaris futuribles de les artistes del col·lectiu VULNUS, arts vives i recerca. 

contactar

Marta Galán Sala 

Tel. +34 620 308 303
info@marta-galan.com

Oliveres, 6B
Altafulla
TARRAGONA